Wetgeving over gokken in Belgie

Wetgeving over gokken in Belgie

De Belgische wet bepaalt de soorten toegelaten kansspelinrichtingen en kansspelen, de vergunningen en de controle en ze voorziet ook maatregelen om spelers te beschermen.

De Wet op de kansspelen, de kansspelinrichting en de bescherming van de spelers van 7 mei 1999 bepaalt het soort kansspelinrichtingen dat uitgebaat mag worden, welke vergunningen hiervoor nodig zijn, welke kansspelen toegelaten zijn in welke spelinrichting, de controle erop en de maatregelen ter bescherming van de spelers.
De wet van 10 januari 2010 wijzigt deze Kansspelwet grondig. Deze wet trad in werking op 1 januari 2011 en wordt verder geconcretiseerd door de uitvoeringsbesluiten van de wetsartikels die verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Het basisprincipe van de Kansspelwet is dat de exploitatie van kansspelen en kansspelinrichtingen in België verboden zijn, behalve als ze vergund zijn.

Er zijn vier klassen van kansspelinrichtingen in België:

  1. Klasse I – de casino’s Om een casino te bezoeken moet je 21 jaar zijn. Bij de ingang moet je je laten registreren (naam, voornaam, beroep en adres, kopij van de identiteitskaart, handtekening).
  2. Klasse II – de speelautomatenhallen Om er te mogen spelen, moet je eveneens 21 jaar zijn. Elke speler moet zich laten registreren.
  3. Klasse III – de drankgelegenheden Een café kan een vergunning krijgen om maximaal twee toestellen uit te baten, namelijk de bingo en de one-ball. Vanaf 18 jaar mag je hierop spelen. Er is geen verplichte registratie van de spelers.
  4. Klasse IV – de wedkantoren Deze zijn toegankelijk voor meerderjarigen (+18 jaar). Weddenschappen boven 1000 euro moeten geregistreerd worden (identificatie speler). De kansspelwet voorziet 9 soorten vergunningen en drie aanvullende vergunningen (voor de internetspelen).

De kansspelcommissie heeft een beslissingsfunctie over het verlenen van de vergunningen en maakt deel uit van het FOD Justitie. Meer info over deze vergunningen vind je op de VAD-site.

De toegang tot casino’s, speelautomatenhallen en online kansspelen verbieden

Gokkers kunnen zichzelf de toegang laten verbieden tot de casino’s, speelautomatenhallen en vergunde online kansspelen. Zo kunnen ze zichzelf beschermen tegen het gokken. Daarnaast voorziet de wet voor ‘de belanghebbenden’ ook de mogelijkheid om personen met een probleem van gokverslaving te laten uitsluiten. Belanghebbenden kunnen familieleden zijn maar ook bijvoorbeeld het OCMW.

De administratieve procedure voor de aanvraag tot uitsluiting vind je op de website van de Kansspelcommissie.

Sinds 1 september 2013 worden mensen met een collectieve schuldenregeling automatisch uitgesloten uit de speelautomatenhallen, casino’s en kansspelwebsites. Het zijn de griffies die de gegevens overmaken aan de Kansspelcommissie op een volledig geautomatiseerde manier.

Wat valt er niet onder de wet op de kansspelen?

  • sportbeoefening
  • spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis te spelen
  • kaart- of gezelschapsspelen uitgeoefend buiten de kansspelinrichtingen klasse I en II die slechts een beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren
  • spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen met een beperkte inzet en een materieel voordeel van geringe waarde opleveren
  • spelen die occasioneel en maximaal vier keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis of door een feitelijke vereniging met een sociaal of liefdadig doel of een vereniging zonder winstgevend oogmerk ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel met een beperkte inzet en een materieel voordeel van geringe waarde opleveren
  • spelen van de Nationale Loterij (weddenschappen van de Nationale Loterij vallen wel onder de Kansspelwet). Alle producten van de Nationale Loterij zijn verboden voor minderjarigen.

https://www.druglijn.be/drugs-abc/gokken/wetgeving/

Relevant news